Viewing articles tagged 'ssl'

 Certyfikat SSL jest nieautoryzowany

Usługa pocztowa jest chroniona przez certyfikat, który działa dla wszystkich subdomen, czyli jest...

 Numery portów usługi poczty

Poczta wychodząca (SMTP)port 25 - niezalecanyport 587port 465 - SSL Poczta przychodząca...

 Ustawienia klienta poczty (SSL)

Uwagi do konfiguracji programów pocztowych Nazwa użytkownika i hasło Jako nazwę użytkownika...