Viewing articles tagged 'dns'

 Jak zmienić ustawienia DNS domeny?

Zmiany serwerów DNS można dokonać z poziomu Panelu Klienta  Po zalogowaniu się do Panelu Klienta...