Ustawienia klienta poczty (SSL)

Uwagi do konfiguracji programów pocztowych

Nazwa użytkownika i hasło

Jako nazwę użytkownika należy używać całego adresu e-mail, np. (j.kowalski@nowa-domena.pl). Konto pocztowe musi zostać oczywiście wcześniej utworzone w panelu administracyjnym DirectAdmin. Wyjątek stanowi tutaj główne konto pocztowe o nazwie konta hostingowego. Przykładowo jeśli nasze konto hostingowe ma login firmaxyz, to taka też będzie nazwa użytkownika dla tego konta pocztowego.

Wymagana autoryzacja SMTP

Do poprawnego wysyłania poczty wymagane jest włączenie autoryzacji SMTP. W kliencie pocztowym Outlook jest to opcja "Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia" lub w Thunderbird w Kontach pocztowych - Poczta wychodząca - w Edycji konta - należy wybrać Uwierzytelnianie: Normalne hasło.

Brak zaznaczonego uwierzytelniania może powodować przy wysyłce błąd "550 relay not permitted, authentication required"

 

  • ssl, poczta
  • 0 Użytkowników uważa tą odpowiedź za użyteczną
Czy odpowiedź była pomocna?

Powiązane artykuły

Certyfikat SSL jest nieautoryzowany

Usługa pocztowa jest chroniona przez certyfikat, który działa dla wszystkich subdomen, czyli jest...

Numery portów usługi poczty

Poczta wychodząca (SMTP)port 25 - niezalecanyport 587port 465 - SSL Poczta przychodząca...